Welkom op de website van de NVFG

De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie, is een door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie(KNGF) erkende specialistenvereniging die zich ten doel stelt de ontwikkeling en de toepassing van gespecialiseerde fysiotherapie ten behoeve van de gezondheid en het welzijn voor kwetsbare ouderen.   

Vind een geriatriefysiotherapeut bij u in de buurt   


Mieke van Gemertprijs NVFG 2014

Thesis van Sandra Groenendijk-Prent: Een review, een implementatie verslag en een explorerend onderzoek over de transfers “opstaan” en “verplaatsen naar een andere stoel” bij CVA patiënten in de revalidatiefase.


AWBZ in 2015: Alle belangrijke wijzigingen op een rij

Lees het artikel

 

 

                              

                                                                                                                                                                  

Uitgelicht!

Het Otago Thuisoefenprogramma

De Nederlandse vertaling van het Otago Thuisoefenprogramma is verschenen.  Meer informatie.

 

Beroepsprofiel (BP) Geriatriefysiotherapeut                                                                                  

Het BP Geriatriefysiotherapeut is af en lag ter goedkeuring voor op de ALV van 24 juni 2014. Er ontstond een levendige discussie over de houdbaarheidstermijn van een BP en hoe definitief en af is het eigenlijk. Door een aantal leden werd aangeven dat zij graag hun opmerkingen meegenomen wilden zien in het BP dat voor lag. Besloten is ieder lid de kans te geven het BP zoals het nu voorligt te becommentariëren.  Het commentaar is inmiddels verwerkt. In de najaars-ALV op 10 december 2014 wordt dan een besluit genomen.       
                                                                                                                                  
                                                                                              
U kunt het BP vinden op de site van de NVFG