Welkom op de website van de NVFG

De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie, is een door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie(KNGF) erkende specialistenvereniging die zich ten doel stelt de ontwikkeling en de toepassing van gespecialiseerde fysiotherapie ten behoeve van de gezondheid en het welzijn voor kwetsbare ouderen.   

Vind een geriatriefysiotherapeut bij u in de buurt   


AWBZ in 2015: Alle belangrijke wijzigingen op een rij

Lees het artikel


                             

                                                                                                                                                                  

Uitgelicht!

Het Otago Thuisoefenprogramma

Het Otago Oefenprogramma is nu ook als erkende interventie opgenomen in de database van het Centrum Gezond Leven/RIVM! 

Meer informatie.

Beroepsprofiel (BP) Geriatriefysiotherapeut
Uiteindelijk is op 3 juni jl. definitief door de ALV van het KNGF ons beroepsprofiel akkoord bevonden. Wel zijn er door de commissie  van Advies aanbevelingen gedaan om het profiel te actualiseren, zodat het ook een levend document wordt. Het definitieve Beroepsprofiel kunt u hier vinden.

Volg de NVFG op facebook 

 

 

 

7 juni Algemene ledenvergadering NVFG Hoofdkantoor KNGF, Stadsring 159 b Amersfoort
27 juni Landelijk congres Bewegen en activeren in de ouderenzorg Spant!, Bussum